Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article

Skip to comments.

Vil ha Norge som islamsk stat (Will have Norway as an Islamic State)
Verdens Gang ^ | 24-04-2002

Posted on 04/24/2002 10:34:09 AM PDT by oilfieldtrash

Vil ha Norge som islamsk stat Av ROY FREDDY ANDERSEN

Sheikh Omar Bakri Muhammad vil gjøre Norge til en islamsk stat, styrt etter sharia-lovene.

Tips en venn om denne saken! - Se dagens mest populære tips!

FUNDAMENTALIST: Sheikh Omar Bakri Muhammad styrer en ytterliggående islamsk organisasjon som har som mål å gjøre Norge til en islamsk stat. Foto: REUTERS Legg inn bildetekst Foto: Reuters

DELTA I DISKUSJONEN!

«Det er klart at man bør bekjempe fanatisme og fundamentalisme i all dets former, enten det er kristenfanatisme, jødisk fundamentalisme eller islamistisk fundamentalisme (...) Men da bør det gjøres innenfor demokratiets virkemidler, for hvis ikke så er vi ikke noe bedre enn de monstre vi søker å bekjempe...», skriver Satyrkid på VG Netts diskusjonsgrupper,

Følg debatten her!

Organisasjonen som står bin Laden og hans al-Qaida meget nært ideologisk, er allerede etablert i landet.

- I løpet av ett år er vi sterke nok til å stå fram i Norge, på offentlige steder, i gatene, på universitetene, på stands, sier Muhammad til VG.

Den kjente danske terroreksperten Lars Erslev Andersen advarer mot Hizb-ut-Tahrir:

- Det er ikke gruppen i seg selv som er farlig, det er retorikken. De har ingen formell tilknytning til Osama bin Laden og sier at de tar avstand fra det al-Qaida står for. Men ideologisk står de hverandre veldig nær, sier Andersen til VG.

Fra sitt kontor i London styrer Muhammad et nett av ytterliggående muslimske grupper i hele Europa. Nylig gjorde han seg bemerket med å utstede fatwa mot Pakistans president Pervez Musharraf.

Den 44 år gamle fundamentalisten er selv leder og grunnlegger for Al-Muhajiroum, og trekker i trådene i søsterorganisasjonen Hizb-ut-Tahrir.

Celler i Norge

De ytterliggående og militante gruppene jobber mot samme mål - en islamsk verdensstat - med forskjellige midler:

Al-Muhajiroum er den intellektuelle overbygningen, den politiske ledelsen, mens Hizb-ut-Tahrir er en mer hemmelig, militant rekrutteringsgruppe.

Muhammad hevder at begge gruppene er etablert i Norge, at Al-Muhajiroum har «tre-fire celler» med 12-15 medlemmer, mens Hizb-ut-Tahrir har «et titall» medlemmer.

Ute i Europa er de i tusenvis, mens de fleste i Norge er tilknyttet universitetsmiljøet i Oslo.

- Vi er i startfasen i Norge. Vi må først bygge oss sterke for å kunne bygge oss større. Det handler om å utdanne medlemmene våre intellektuelt for å gjøre dem i stand til å gå ut i samfunnet og påvirke, sier Muhammad, opprinnelig fra Syria.

Han sier at han selv har vært i Norge «et par ganger» for å støtte det politiske arbeidet. Og religionsforsker Kari Vogt bekrefter at hun vet at de to gruppene finnes her i landet.

Sheikh Omar Bakri Muhammad er overbevist om at Norge en dag vil bli en islamsk stat, «fordi det er Guds vilje». Blir hans drøm virkelighet, legges Stortinget ned.

Strid med islam

«Å stemme er å delta i en demokratisk prosess som er i strid med islam, for det er bare Allah som kan fastsette regler for mennesker,» står det å lese på Hizb-ut-Tahrirs danske hjemmeside.

- Vi mener at Gud er den eneste suverene lovgiver. I det demokratiet jeg snakker om, kan folk velge ledere, men de må utføre Guds ordre. I det demokratiet dere tror på, er det lederne og menneskene som bestemmer lovene. At mennesker lager lover, skaper katastrofe, mener Muhammad.

Å innføre de strenge religiøse sharia-lovene vil kort og godt snu hele det norske samfunnet helt på hodet. Steining blir en akseptert straffemetode, homofili blir forbudt og kan bli straffet med døden, og kvinner kan ikke ha kontakt med menn utenfor egen familie, bare for å nevne noe.

- Dette er misjonen til alle muslimer. En dag vil vi se Norge under islamsk lov, under sharia-lovene, hvor muslimer, jøder og kristne lever sammen, mener Muhammad, som nylig utstedte en fatwa over alle som støtter USAs anti-terrorkrig i Afghanistan, deriblant nordmenn.

Vil drepe jøder

Muhammad henvender seg imidlertid ikke bare til muslimer i Norge, men også til ikke-muslimer.

- For å gjøre det er vi nødt til å overbevise mennesker om deres ansvar og plikter.

Vårt fokus er på å invitere ikke-muslimer til islam og å få muslimer til å underkaste seg islam. Men også å bruke islam som et politisk system å leve etter.

- Er det ikke et paradoks at dere kan bruke det demokratiske systemet til å bekjempe det?

- Det er folkets valg. Hvis folk i morgen velger å leve under lov og orden, tror jeg ingen har problemer med å akseptere det som en del av demokratiet. Det handler om å overbevise folk om å velge det rette systemet. Vi skal ikke tvinge noen.

Ifølge danske aviser har begge gruppene fått fotfeste i Danmark. Ifølge Hizb-ut-Tahrir skal en overgang skje ved at rettroende må styre unna alt som har med demokrati å gjøre, unngå integrering i samfunnet og etterleve Koranen til punkt og prikke, skriver Jyllands-Posten.

I forrige uke delte de ut løpesedler i København med oppfordring om å drepe jøder, med henvisning til et sitat fra Koranen.

Støtter hellig krig

Sheikh Omar Bakri Muhammad sier at gruppene rekrutterer medlemmer i Norge gjennom studiesirkler og hjemmemøter. Og snart skal de ut i gatene:

- Vi skal diskutere med mennesker. I et lite samfunn som Norge tror jeg det blir lett for oss å trenge gjennom rent intellektuelt, slik at folk kan se budskapet vi har.

Berlingske Tidende skriver at en vesentlig del av ideologien til Al-Muhajiroum er å samle inn penger og støtte til Jihad (hellig krig). Overfor VG avviser Muhammad at han støtter metodene til al-Qaida og Osama bin Laden, men han legger ikke skjul på at han støtter «hellige krigere».

Han tror at han vil møte sterk motstand i Norge:

- Vi regner med at vi blir arrestert, forfulgt og angrepet. Det er en del av systemet ditt, å avvise mennesker med et annet syn enn deres eget, fordi dere er fundamentalister.

- Vi fundamentalister . . ?

- Dere vil kanskje gjøre dette på lovlig måte, gjennom å si at vi er ekstremister og fundamentalister. Dere arresterer mennesker dere intellektuelt er uenig med, og bruker makt. Det kalles fundamentalisme, sier Sheikh Omar Bakri Muhammad.


TOPICS: Foreign Affairs
KEYWORDS: clashofcivilizatio; conquest; europe; europelist; fundamentalists; islam; islamicviolence; jihadnextdoor; religion
Navigation: use the links below to view more comments.
first 1-2021-4041-6061-8081-96 next last
For those of you who dont read Norwegian I will offer a translation. Sheikh Omar Bakri Muhammad who currently lives in London says that he has cells in place here in Norway and will within a year will start the transformation of Norway into a muslim state governed by Sharia.

The sheikh says that he will use the democratic process to reach out to Norwegians(muslim and infidels) but afterwards will phase out the storting and all courts will be based on muslim sharia.

Good luck Mr. Sheikh.

1 posted on 04/24/2002 10:34:09 AM PDT by oilfieldtrash
[ Post Reply | Private Reply | View Replies]

To: oilfieldtrash
"Sheikh Omar Bakri Muhammad who currently lives in London says that he has cells in place here in Norway"

I hope he means jail "cells" set up for him and his buddies.

2 posted on 04/24/2002 10:39:54 AM PDT by LurkedLongEnough
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

Comment #3 Removed by Moderator

To: oilfieldtrash
At least it's formatted...
4 posted on 04/24/2002 10:43:22 AM PDT by El Sordo
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: El Sordo
yep it's got that going for it.
5 posted on 04/24/2002 10:45:11 AM PDT by d4now
[ Post Reply | Private Reply | To 4 | View Replies]

To: El Sordo
And here's a nifty pic from the source.


6 posted on 04/24/2002 10:47:09 AM PDT by d4now
[ Post Reply | Private Reply | To 4 | View Replies]

To: oilfieldtrash
And they wonder why the rest of the world hates them.
7 posted on 04/24/2002 10:58:37 AM PDT by Dakmar
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: oilfieldtrash
"The sheikh says that he will use the democratic process to reach out to Norwegians(muslim and infidels) but afterwards will phase out the storting and all courts will be based on muslim sharia." --

And the clear and present danger to all of us. How are we going to reconcile our BillofRights and the Constitution with the fact that in mosques and islamic 'cultural centres' and 'charities' all across the US, as I type this, imams are preaching hatred and death to all of us, advocating an islamic state either peacably or violently, and encouraging jihad.
This kind of rhetoric should not be allowed to hide behind free speech and religious freedom. The rhetoric leads directly to and encourages violence.
8 posted on 04/24/2002 10:58:53 AM PDT by swarthyguy
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: oilfieldtrash; Graewoulf
Amazing article. Didn't the Danes recently slam the door on immigration? Can Norway be far behind?

Is there a full translation anywhere?

9 posted on 04/24/2002 11:07:07 AM PDT by PoisedWoman
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: swarthyguy
I've said it before and I'll say it again. During the Cold War, Communists were not allowed to immigrate to this country, and party members were closely watched. I consider Islamofascists as dangerous to this republic as communism was in its day.

A sea change in our foreign and immigration policies is required.

10 posted on 04/24/2002 11:08:42 AM PDT by happygrl
[ Post Reply | Private Reply | To 8 | View Replies]

To: oilfieldtrash
They've been doing the same thing in Nigeria.
11 posted on 04/24/2002 11:09:06 AM PDT by monkeywrench
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: swarthyguy
on the contrary, without them showing (speaking) their true colors, I might shoot (metaphorically speaking) one of those on our team.
12 posted on 04/24/2002 11:15:26 AM PDT by fuente
[ Post Reply | Private Reply | To 8 | View Replies]

To: oilfieldtrash
This looks like a good place for a YATTA!
13 posted on 04/24/2002 11:17:52 AM PDT by Hillarys Gate Cult
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: oilfieldtrash
"The sheikh says that he will use the democratic process to reach out to Norwegians(muslim and infidels) but afterwards will phase out the storting and all courts will be based on muslim sharia."

Hmm, déjà vu.

"...dass in dieser Wahl die Demokratie mit den Waffen der Demokratie geschlagen werden muss".

14 posted on 04/24/2002 11:19:31 AM PDT by BMCDA
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: oilfieldtrash
Will we have to start telling Sven and Ali jokes?
15 posted on 04/24/2002 11:19:58 AM PDT by Charles Henrickson
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: oilfieldtrash
One question....Is pickled herring halal???

I mean, that's the deal-breaker. ;^)

16 posted on 04/24/2002 11:21:55 AM PDT by headsonpikes
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: oilfieldtrash
Won't happen. The Islamists would ban alchohol and the revolution would be on!
17 posted on 04/24/2002 11:27:04 AM PDT by Arkie2
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: Charles Henrickson
July 2001 we traveled to Torsby Sweden which is about 2 hours east of Oslo. My wife's family reunion brought us there. Two of the cousins discovered a pizza parlor at a road house that was operated by a Lebanese family. Might they have been a secret cell? Uff Dah!! They were fun to visit with and they seemed to be coping with the long winters and cold weather.

My wife and daughter are Svenska blondes although I'm of Italian descent. Islamic problems?? Heck, I don't know what's worse Ole and Lena or my two blondes!

18 posted on 04/24/2002 11:28:16 AM PDT by Young Werther
[ Post Reply | Private Reply | To 15 | View Replies]

To: happygrl
Step 1: No more foreign ie Saudi trained/financed imams!!
19 posted on 04/24/2002 11:33:36 AM PDT by swarthyguy
[ Post Reply | Private Reply | To 10 | View Replies]

To: oilfieldtrash
Hahahahahah. There's 35.000 muslims in Norway, most of them pretty removed from Islam - the youngsters have been pretty up front when it comes to denounce the fundamentalists, even to the point of wiring up and getting video footage of illegal stuff.

And Norway is a society more well-armed than anywhere but the US and Switzerland. Very peaceful, but can be amazingly intolerant when riled.

So, I'd like to see the "sheik" try. The number of muslims in Norway would shrink from 35.000 to about 35 as fast as the deportation planes could take them :).

20 posted on 04/24/2002 11:35:25 AM PDT by Cachelot
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]


Navigation: use the links below to view more comments.
first 1-2021-4041-6061-8081-96 next last

Disclaimer: Opinions posted on Free Republic are those of the individual posters and do not necessarily represent the opinion of Free Republic or its management. All materials posted herein are protected by copyright law and the exemption for fair use of copyrighted works.

Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article

FreeRepublic, LLC, PO BOX 9771, FRESNO, CA 93794
FreeRepublic.com is powered by software copyright 2000-2008 John Robinson